Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 230tr/m
Diện tích: 675m2 Hình thức:

Danh mục: