Địa chỉ: Gia Lai Giá 1 tỉ 650
Diện tích: 419m2 Hình thức:

Danh mục: