Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 850triệu
Diện tích: 102,2m2 Hình thức:

Danh mục: