Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 1ty2 ( có thương lượng)
Diện tích: 908m2. Hình thức:

Danh mục: