Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỷ 600
Diện tích: 5x27 Hình thức:

Danh mục: