Địa chỉ: Bình Phước Giá 639 triệu
Diện tích: 200m- 250m Hình thức:

Danh mục: