Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 165tr/m.
Diện tích: 1.043m2 Hình thức:

Danh mục: