Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 1 ty 790 tr
Diện tích: 487,9m2 Hình thức:

Danh mục: