Địa chỉ: Bình Phước Giá 200tr/m ngang
Diện tích: 12,5x60 Hình thức:

Danh mục: