Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 1 TỶ 350
Diện tích: 908m2 Hình thức:

Danh mục: