Địa chỉ: Giá 32tr/m2
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: