Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 520tr 1s có tl
Diện tích: 2ha Hình thức:

Danh mục: