Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 800 triệu
Diện tích: 115m2 Hình thức:

Danh mục: