Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 470tr/sào
Diện tích: 1.5ha Hình thức:

Danh mục: