Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 950 triệu/ sào
Diện tích: 8,6 sào Hình thức:

Danh mục: