Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 830 triệu
Diện tích: 6x22 Hình thức:

Danh mục: