Địa chỉ: Bình Phước Giá 486 triệu
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: