Địa chỉ: Đồng Nai Giá 950 (Thương lượng xíu)
Diện tích: 119,5m2 Hình thức:

Danh mục: