Địa chỉ: Đồng Nai Giá 3 tỉ 100 triệu
Diện tích: 135m2 Hình thức:

Danh mục: