Địa chỉ: Tây Ninh Giá 390tr 1m
Diện tích: 10m hậu 30m30 Hình thức:

Danh mục: