Địa chỉ: Đồng Nai Giá 9 tỉ 950
Diện tích: 4m x 32m Hình thức:

Danh mục: