Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 5 tỉ
Diện tích: 210m2 Hình thức:

Danh mục: