Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 8,5 tỷ thương lượng
Diện tích: 2sào7  Hình thức:

Danh mục: