Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1ty850 
Diện tích: 5*27 Hình thức:

Danh mục: