Địa chỉ: Hà Nội Giá 16,4 tỉ
Diện tích: 90m2 Hình thức:

Danh mục: