Địa chỉ: xã Hòa Thắng, Bình Thuận Giá
Diện tích: 7700 m2 Hình thức:

Danh mục: