Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 5 tỉ 600 triệu
Diện tích: 14 x 60m Hình thức:

Danh mục: