Địa chỉ: XÃ THUẬN LỢI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỈNH BÌNH PHƯỚC Giá 650tr đến 1tỷ
Diện tích: : 1000m2 Hình thức:

Danh mục: