Địa chỉ: Lâm Đồng Giá Gía thương lượng
Diện tích: 6088m Hình thức:

Danh mục: