Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 179tr/m ngang.
Diện tích: 280m2 Hình thức:

Danh mục: