Địa chỉ: phúc Thọ Lâm Hà Lâm Đồng Giá 7.5 tỷ
Diện tích: 5ha Hình thức:

Danh mục: