Địa chỉ: Thái Nguyên Giá 1,0x0 tỉ
Diện tích: 97m2 Hình thức:

Danh mục: