Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 3,6 tỉ
Diện tích: 428,4m2 Hình thức:

Danh mục: