Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 900 bớt lộc.
Diện tích: 70m2 Hình thức:

Danh mục: