Địa chỉ: PHƯỜNG AN TỊNH THỊ XÃ TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH Giá 3ty3 .
Diện tích: 404,2m2 Hình thức: