Địa chỉ: Vũng Tàu Giá 3 tỉ 100 triệu
Diện tích: 6*50 Hình thức:

Danh mục: