Địa chỉ: Đồng Nai Giá 3 tỉ 500 triệu
Diện tích: 3 sào 8 Hình thức:

Danh mục: