Địa chỉ: Đăk DRơ, Krông Nô, Đăk Nông Giá 52tr/m
Diện tích: 2575m2 Hình thức:

Danh mục: