Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 2tỷ
Diện tích: 444m² Hình thức:

Danh mục: