Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 750 triệu / hecta
Diện tích: 16 hecta  Hình thức:

Danh mục: