Địa chỉ: PHƯỜNG KỲ PHƯƠNG THỊ XÃ KÌ ANH TỈNH HÀ TĨNH Giá Liên hệ để được báo giá
Diện tích: 141.6m2 Hình thức:

Danh mục: