Địa chỉ: THÔN HỢP ĐỒNG - XÃ HOẰNG GIANG - HOẰNG HÓA- THANH HÓA Giá 8,2tr/m2
Diện tích: 172,5 m2 Hình thức: