Địa chỉ: Bình Định Giá 700tr 
Diện tích: 200 m2 Hình thức:

Danh mục: