Địa chỉ: Bình Dương Giá 1 tỉ 6
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: