Địa chỉ: Bình Phước Giá 750tr
Diện tích: 216,8m2 Hình thức:

Danh mục: