Địa chỉ: Tân Tiến Giá 570 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: