Địa chỉ: Bình Phước Giá 2 tỉ 200 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: