Địa chỉ: Bình Phước Giá 750 triệu( thương lượng nhẹ)
Diện tích: 121,1m2 Hình thức:

Danh mục: