Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỉ 500 tr
Diện tích: 550m2 Hình thức:

Danh mục: