Địa chỉ: THÔN 11 - ĐẠI LÀO - THỊ XÃ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG Giá 650 TRIỆU/ SÀO
Diện tích: 13,500 m2 Hình thức:

Danh mục: